Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten komt onder alle voorkomende schooltypen nog steeds regelmatig voor, ondanks alle inspanningen van zowel scholen als gemeentes. Voor sommige jongeren is de school gewoonweg niet de beste plek om tot leren te komen. Leerstijl en motivatie, al dan niet gekoppeld aan een gedrags- of ontwikkelingsstoornis matchen soms niet met het klassikaal georganiseerde onderwijs. Daarvoor is een andere omgeving dan de schoolomgeving vaak de oplossing.

Niet alleen het veranderen van omgeving, maar ook van vorm en inhoud van zowel het onderwijsaanbod als van de extra zorg en ondersteuning bieden de jongere kansen om alsnog te slagen in het onderwijs, dan wel het vinden en vasthouden van betaald werk. Arbeidstrainings en coachingscentrum De Loods biedt die alternatieve leeromgeving en de deskundige begeleiding.

Jongeren op De Loods krijgen verantwoordelijkheden die ze eerder nog niet hebben gehad. Dit betekent, dat de jongere zich serieus genomen kan voelen. Het betekent echter ook, dat de jongere zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar leerproces en ontwikkeling.

Uitgangspunt bij de vormgeving van het aanbod voor de doelgroep van De Loods is, dat iedereen uniek en dus ongelijk is, maar wel gelijkwaardig. In de benadering van de jongeren en voor het ontwikkelingsaanbod hebben we dan ook gekozen voor het CARE model.

CARE staat voor de aandacht voor het streven van ieder individu naar Competentie, Autonomie, Relaties en Engagement. Dit noemen we binnen de motivatiepsychologie de vier psychologische basisbehoeften. Het bij de ontwikkeling van jongeren negeren van de samenhang van deze psychologische behoeftes, schieten hun doel voorbij. Zeker bij jongeren bij wie de balans in de ontwikkeling van deze basisbehoeften is verstoord zoals bij de jongeren van De Loods.