Fase 1, assessmentfase:

Tijdens de eerste fase van het verblijf op De Loods wordt samen met de jongere op basis van een competentieanalyse een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) opgesteld. Het POP is een individueel trajectplan op basis waarvan een integraal aanbod van arbeidstoeleiding/onderwijs, zorg en vrije tijd gerealiseerd wordt.

Fase 2, ontwikkelfase

De Loods is een centrum waar jongeren leren, werken en leren werken. De meest elementaire zaken komen hierbij aan bod: functionele communicatie, omgaan met kritiek, samenwerking, omgaan met leidinggevenden, op tijd komen, doorzettingsvermogen, jezelf presenteren, etc.

In deze fase wordt in ieder geval gewerkt aan:

  • leren keuzes maken en plannen
  • leren nadenken over voor- en nadelen
  • leren eerst na te denken voordat je iets gaat doen
  • school of werk en passende vrijetijdsbesteding hebben
  • omgaan met andere jongeren en het opbouwen van positieve relaties
  • goed contact met ouders/familie hebben of dit contact verbeteren.

 

Onderwijs speelt een grote rol in de aanpak. Arbeidstraining, ondernemersvaardighedentraining  en onderwijs komen samen in één onderwijs-zorgarrangement.
20190201 111641

Fase 3, uitstroomfase

Jongeren hebben de volgende uitstroommogelijkheden:

  1. De jongere gaat werken.
  2. De jongere gaat werken in combinatie met een vakgerichte opleiding.
  3. De jongere stroomt door naar een beroepsopleiding of zijn/haar vorige school.
  4. De jongere start een eigen bedrijf.

Externe stages zijn een belangrijk onderdeel van het aanbod van De Loods.